Mikrodosersystem SSDA

SSDA är avsedd för cyklisk eller kontinuerlig dosering av sorbent/tillsats i rökgaser. Det kan gälla infångning av tungmetaller, dioxiner eller för neutralisering av sura gaser i rökgaser till exempel avskiljning av kvicksilver och dioxiner i ett krematorium eller en riskavfalls-anläggning. I rökgaskanalen strax före t.ex. en kontaktor eller ett filter injiceras sorbent, där den blandas med rökgasen genom en spridare så att en homogen blandning av rökgas och sorbent erhålls.

Ett annat användningsområde är att injicera tillsats-material för att eliminera igensättning av filter med fett stoft från t.ex. oljerök som alstras i samband med svetsning av oljebemängt gods.

Dosersystemet består av en sorbentbehållare, doser-skruv och dosersluss samt pneumatisk transportejektor med transportledning och spridararmatur.

Mikrodosersystemet har följande fördelar:

  • är ventilerat med dammfri påfyllning
  • är kompakt och tar liten plats
  • är lätt att installera genom att det kommer nyckelfärdigt för direkt anslutning
  • är driftsäkert - lätt att sköta och kräver ringa tillsyn
  • väl beprövat sedan 10 år
  • kan med tillbehör optimera filterdriften

Styrning
Styrningen av doseringen sköts av den påbyggda styrsystemet vilket är baserat på vår styrdator, CPFE, som utvecklats inom ITK Envifront . CPFE:n är försedd med ett kommunikationsprotokoll som möjliggör full styrbarhet från det överordnade systemet. Genom att använda tilläggskomponenter och programvara kan styrsystemet även övertag och optimera styrningen av filterrensningen. Filterstyrsystemet kan förbindas och kommunicera med en överordnad PLC och ett övervakande PC-system. Från PC-systemet kan alla huvudparametrar ställas om och larmlista läsas.

Mikrodosersystem SSDA

Bilagor

Du måste logga in för att ladda ner bilagor.