Slussmatare SSCB

Beskrivning
Slussmatarna SSCB-25, -40 och -50 är avsedda att användas för in- och utmatning av stoft eller finkornigt material. De förhindrar att större mängder luft eller gas passerar genom den anslutna öppningen, vid in- eller utmatning av material.

SSCB är uppbyggd av apparathus, demonterbara gavlar samt en slussrotor med utbytbara tätningskolvar, vilken är lagrad i utvändigt placerade lager. En tappväxelmotor driver slussrotorn.

Driftstemperatur
För standardutförande gäller att maxtemperaturen på passerande partiklar och innesluten gas, får vara maximalt 70 ºC. Med skovelblad av silikongummi är samma temperaturgräns 200 ºC. Vid ännu högre temperaturer används tätslutande skovelblad av mässing. Används skovelblad av mässing måste rotorhusets insida, samt rotor med påmonterade skovelblad, bearbetas genom svarvning.

Slussmatare SSCB

Bilagor

Du måste logga in för att ladda ner bilagor.