Stoftkärlsanslutning SAL (A,S,T)

Stoftkärlsanslutningarna SALA, SALT och SALS är tre utföranden av robusta och tättslutande lock mellan en avskiljares utmatningsfläns och stoftkärlet SALZ-01. Anslutningsdonen är försedda med en kraftig lyftanordning som möjliggör hantering av kärl och stoft med en sammanlagd vikt av 120 kg. Spjällen är anpassade för standardfat med diametern 560 mm. Donet kan anpassas för flera anslutningsdiametrar. Donen är lämpliga att använda vid stora krav på stofttäthet och är fria från stoftläckage till atmosfären.

Stoftkärlsanslutningarna:

  • ger effektiv tätning mot avskiljaren
  • medger EU-pallhantering med pallyftare
  • är lätthanterade – felsäkra
  • stoftkärlet styrs av anslutningsdonet in i rätt packningsläge
  • kan förses med spjäll som ger läckagefritt byte av kärl under drift
  • finns i uförande med låg bygghöjd
  • finns även i utföranden för höga temperaturer
  • kan förses med nivågivare för att undvika överfyllning

Funktion
Genom den effektiva tätningen och tätningskraften erhålls en säker tätning utan läckage. Därmed förhindras t.ex. att avskiljningen i cykloner minskar eller att filtermotståndet i textilfilter ökar.

Hävarmen för lyftning av kärlet är lagrad i den stabila kåpan så att en lodrät lyftning av stoftkärlet åstadkoms. En u-formad bygel styr stoftkärlet in i läge så att kärlet centreras rätt kring anslutningsdonets packning. På så sätt blir tätningen gång efter gång säkrad i samband med byte av stoftkärl. Genom det kraftiga lyftdonet säkras tätningstrycket så att läckage av såväl stoft som luft undviks. Genom val av packning kan donet anpassas till temperaturer på stoft upp till 250 C.

Locket är försett med uttag för avluftning och nivågivare. Det senare finns som tillbehör.

Anslutningarna finns för tre olika utföranden på inlopp, runda eller rektangulara eller kan de anpassas genom övergångar till filter med utloppsflänsar SSCZ-01.

Stoftkärlsanslutning SAL (A,S,T)

Bilagor

Du måste logga in för att ladda ner bilagor.