Stoftspjäll SGAB

Trottelventil SGAB är en avstängningsventil avsedd för stoft, slam, gaser och vätskor. Den kan även användas som avtappningsventil för stoft, gas- eller vätskesuspensioner, som stoftutmatare och som avstängningsventil för luft och gas vid temperaturer upp till 150 C. Trottelventil SGAB kan erhållas för handmanövrering, pneumatisk manövrering med vriddon och el-ventil och pneumatisk manövrering med vriddon, el-ventil och lägesindikering.

Uppbyggnad
Ventilhuset, som bärs upp av ett stålstativ, är tillverkat av vävarmerat butylgummi. Ett inre, mjukare lager, svarar för tätningen mot trottelbladets kant, medan det hårdare ytterlagret ger motståndskraft mot inre övertryck. Fasta partiklar, som medföljer gas- eller vätskeströmmen, pressas vid stängningen tillfälligt in i det mjukare gummilagret och kan därför inte äventyra tätningen.

Monteringsexempel
Genom att placera två programstyrda ventiler med mellanbehållare kan automatisk materialslussning erhållas efter cykloner och andra stotfavskiljare. Den övre ventilen står normalt öppen, varigenom det avskilda materialet samlas i mellanbehållaren. Med lämpliga tidsintervaller stängs den övre ventilen samtidigt som den nedre ventilen öppnas. Mellanbehållaren töms då och ventilerna ätergår till normalläget. Denna metod för materialutslussning kan tillämpas oberoende av om det är undertryck eller övertryck i cyklonen.

Stoftspjäll SGAB

Bilagor

Du måste logga in för att ladda ner bilagor.