Dynamiska avskiljare

Översikt

Lamellavskiljare PDLA
Avsett som föravskiljare för rökgasrenings- och metallurgiskaprocesser.

Cykloner
Avsedda som grovavskiljare eller gnistsläckare före textila spärrfilter, eller som föravskiljare vid åter-
föring av stoft till processen.

Högenergiskrubber PVHA
Kan genom sin konstruktion lätt anpassas till de mest skiftande miljöer. Lämplig för de flesta skrubbersystem.

Centrifugalskrubber KACS
Avsett för värmeåtervinning/stoftavskiljning där man utnyttjar förångningsvärmen i rökgasen och därefter en rökgasrening.


Kontakta oss

ITK Envifront AB
Grusåsvägen 5
352 45 Växjö

 

Telefon:   +46470 - 722 100
Fax:   +46470 - 722 119
E-mail:   info@itk-envifront.se
© Copyright ITK Envifront 2012