Dynamiska avskiljare

Översikt

Lamellavskiljare PDLA
Avsett som föravskiljare för rökgasrenings- och metallurgiskaprocesser.

Cykloner
Avsedda som grovavskiljare eller gnistsläckare före textila spärrfilter, eller som föravskiljare vid åter-
föring av stoft till processen.

Högenergiskrubber PVHA
Kan genom sin konstruktion lätt anpassas till de mest skiftande miljöer. Lämplig för de flesta skrubbersystem.

Centrifugalskrubber KACS
Avsett för värmeåtervinning/stoftavskiljning där man utnyttjar förångningsvärmen i rökgasen och därefter en rökgasrening.