Cyklon PDHC - Högeffektcyklon

HC-cyklonerna är uppbyggda med in- och utlopp av samma dimension som motsvarande MC-cyklon. Däremot harcyklonkroppen valts större. Proportionerna har valts, så att man har erhållit en cyklonserie med samma avskiljningsgrad för samtliga storlekar. Normalt tryckfallsområde 70-100 mm vp.

Cyklon PDHC - Högeffektcyklon

Bilagor

Du måste logga in för att ladda ner bilagor.