Cyklon PDMC - Battericyklon

Samtliga cykloner i denna serie är geometriskt likformiga. För dessa gäller att avskiljningsgraden ökar med en mindre diameter. Vid större flöden byggs därför ofta flera mindre cykloner samman till ett s.k. cyklonbatteri, för att upprätthålla avskiljningsgraden eller minska utrymmesbehovet. Normalt tryckfallsområde 60-100 mm vp.

Cyklon PDMC - Battericyklon

Bilagor

Du måste logga in för att ladda ner bilagor.