Allmänt - Översikt

Hos ITK Envifront finns alla tillbehör, filterkassetter, filterslangar och reservdelar som tillhör en modern filteranläggning. Vi har ritningar och dokumentation bevarade från leveranser sedan 50-talet. Vi har ITK Luftteknik, Enivfront och ITK Envifronts ritningar. Det innebär att vi kan gå tillbaka till det ursprungliga dokumentet när en reservdel skall produceras. Vi har ofta bättre dokumentation om vår kunds reningsanläggning än de själva.

Vid förfrågningar om reservdelar vänligen kontakta vår reservdelsförsäljning.

Magnus Dahlin 0470-72 21 05