Filterelement

ITK Envifront har ett flertal normer för att klassificera ett filtermaterial:

  • Flexibilitet
  • Elasticitet
  • Fiberyta
  • Verksam yta

 

ITK Envifront har sedan 1988 varit verksamma på eftermarknaden för textilfilter och vi har ackumulerat stor erfarenhet inom filtermediaområdet. Vi har bl.a. samlat dessa erfarenheter i ett eget klassningsförfarande. Genom detta kan du som kund hos oss få ta del av våra erfarenheter och få ett filter som ger bättre prestanda. Oavsett om det gäller att minska utsläppen, att uppräthålla en bättre kapacitet eller helt enkelt att öka livslängden.

Kontakta oss eller registrera dig som medlem på hemsidan för att få mer information. Vi kan erbjuda hög kvalitet till rätt pris. Med hjälp av vår långa branscherfarenhet kan vi hjälpa dig att välja det filtermaterial som passar just din anläggning bäst och som därmed kan minska dina driftkostnader i form av främst minskad energiförbrukning, längre livslängd på filtermaterialet och eliminerad risk för igensättningar i filtren.

Kontakta Magnus Dahlin för mer information; magnus.dahlin@itk-envifront.se , 0470-72 21 05.