Vi levererar långsiktigt lönsam luftrening till våra kunder 

Våra produkter utgörs av reningsteknik för förbränningsprocesser, textilfilterteknik, värmeåtervinning med rökgaskondensering och intelligenta styrsystem alla med samma mål:


- att ge kunden förbättrad totalekonomi samtidigt som miljön förbättras genom luftvårdsteknik i absoluta frontlinjen.

Långsiktig Lönsamhet
Genom att våra produkter är både innovativa och står för hög kvalitet genererar de hög prestanda till låg förbrukning av energi och med stor tillförlitlighet. Detta betyder att kunden med vår teknologi besparas onödigt slöseri av energi och slitdelar och dessutom får en hög tillgänglighet. Sammantaget bidrar detta till lägre kostnader för drift och underhåll få driftstopp och därmed höjd produktivitet. 

Genom produkter med hög kvalitet, servicevänlig uppbyggnad, smart support via Internet eller modem, långsiktiga partnerskap med leverantörer och inte minst smarta verksamhetsprocesser kan vi bygga upp en långsiktighet i våra relationer med våra kunder. Detta gagnar ekonomin och därmed lönsamheten för både våra kunder och oss själva som leverantör. 

För att kunna serva våra kunder på bästa sätt har vi mer än 30 000 ritningar från alla ITK-anläggningar de äldsta från 1956 i ett digitalt arkiv. Detta gör att vi snabbt och säkert kan ta fram reservdelar till gamla anläggningar. Det möjliggör också att vi kan hjälpa våra kunder att uppgradera sina gamla anläggningar till en rimlig kostnad och på ett säkert sätt genom att ritningarna på den befintliga anläggningen finns i vårt arkiv. Ett sådant exempel är INEOS Svenska AB, före detta Hydro Polymer som 2008 moderniserade sina ITK-filter från 1984. 
Ytterligare exempel på uppgraderingar för att förbättra prestanda är Lindab i Grevie som för sin plasmaskärning 1995 köpte ett slangfilter av oss. Anläggningen har fungerat oklanderligt genom åren, men år 2001 förslog vi att styrsystemet skulle uppgraderas till motståndsstyrning för att öka livslängden på filterslangarna. Så gjordes och nu har livslängden på filterslangarna trefaldigats och dessutom med lägre energiförbrukning som resultat.

Våra kunder
Vi har kunder över hela världen. Våra anläggningar finns levererade på de flesta kontinenter. Mer än 50 % av våra leveranser går på export. Våra kunder utgörs av såväl stora koncerner som ABB, Borealis, Ineos, Lindab, LKAB, Outokumpu Stainless, Oerlikon Neumag, SSAB, Volvo, YIT, Stora Enso och mindre verksamheter som krematorier, värmeverk osv.

 

 

Vårt företag har rating AA, vilket innebär god kreditvärdighet enligt Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.