Historik

Företaget är ett resultat av en sammanslagning av ITK Luftteknik och Envifront. ITK är en förkortning av det tidigare företagsnamnet AB Industri Tekniska Konstruktioner.

ITK Luftteknik har erfarenhet från luftvårdsutrustning inom t ex järn och stål-, gjuteri-, jord- och stenindustri sedan 1955. 

Envifront har sedan etablerandet år 1988 verkat som problemlösare av luftvårdsproblem, senare specialiserat inom förbränningsrelaterade processer såsom stoft- och gasrening.

Vi marknadsför våra produkter under varunamnet ITK Envifront. Sedan maj 2017 har ITK Envifront nya ägare.

 

 

Vårt företag har rating AA, vilket innebär god kreditvärdighet enligt Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.