Konvektorkylare typ VKR

Konvektorkylarens uppgift är att kyla ugnens rökgaser från 800 - 900 °C till cirka 200 - 240 °C med hjälp av egenkonvektion till kylarens omgivande luft. Kylkapaciteten ska dessutom kunna vara låg vid tillfällen då den inkommande temperaturen är lägre än normalfallet.

Funktion
Efter inloppskonvektionsröret leds den heta rökgasen genom den övre samlingskanalen. Rökgasen fördelas ut genom 12 stycken parallellkopplade rör där rökgasen, via egenkonvektion till omgivande luft, kyls ner. Därefter går den kylda gasen in i den nedre samlingskanalen och vidare mot filtret via utloppskanalen. För att inte kyleffekten skall bli för kraftig vid uppstart av ugn och vid låglast är kylaren uppdelad i fyra sektioner.

Kyleffekten minskas genom att stänga 1 till 3 sektioner. Kylytan kan på så sätt anpassas från 13 till 52 m². Styrsystemet känner av temperaturen före filtret och anpassar hur stor del av kylaren som behöver användas. Dessa manövreras av pneumatiska vriddon. För att erhålla en jämn sotbeläggning öppnas och stängs sektionerna i ett cykliskt mönster.

Kylaren är upphängd i ett stativ med 4 stycken stödben.

Konvektorkylare typ VKR

Bilagor

Du måste logga in för att ladda ner bilagor.