Våra Nischområden!

Enkelhet är vårt honnörsord.
Vi strävar efter enkla lösningar på de komplicerade problem som uppstår vid processerna inom en rad områden.
Se flikarna för exempel på inom vilka områden vår teknologi främst kommer till insats.

Vi löser hela processen från infångning av stoft, transport av densamma och även brikettering av avfallet.