Krematorier

Helsingborg Krematorium

För krematorier har ITK Envifront reningsanläggningar där upp till 99,96 % av kvicksilvret avskiljs innan rökgaserna släpps ut i luften.

ITK Envifront har sedan 1996 levererat reningsanläggnignar baserad på dosering av sorbent till ett flertal krematorier. Först ut var Borås, Karlskoga, Eskilstuna och Västerås som alla har ett Torr Adsorption System, TAS.

ITK Envifront har även levererat TAS till krematorierna i Gent i Belgien och Sarpsborg i Norge

Vår andra reningssystem PFMH-TFAC, speciellt framtagen för rökgasrening på krematorier och är försett med kassetter av aktivt kol. Detta system har vi levererat till de svenska krematorierna i Helsingborg och Oskarshamn och Vestfold i Norge.

För krematorier där selen-metoden  används har vi levererat stoftavskiljningssystem PAS. Ett sådant är Trelleborgs krematorium där vi tog fram en självrensande konvektorkylare VKR, som är luftkyld och placerad utomhus. Något för krematorier som har långt till fjärrvärmenät som kan ta emot värmen och eller har ont om plats inomhus.

Doseringsutrustning SSDA

Vi hjälper även gärna krematorierna med mer än enbart kompletta systemlösningar:

Doseringsutrustning: I samband med upprustningen av sin ugns- och filteranläggning valde Skövde krematorium att uppgradera sin filteranläggning med en sorbentdoseringsanläggning, typ SSD, från ITK Envifront.

Styrutrustning: För krematoriet Söndermarken, i Frederiksberg i Köpenhamn har vi år 2011 förutom komplett systemleverans av reningsutrustning levererat en uppgradering av styrsystemet till deras Envikraft ugn.(koppla till sida)

Förbränningsstyrning: För krematoriet i Växjö har vi i samband med uppgradering av styrsystemet deras Facultatieve ugn introducerat ett nytt sätt att styra förbränningen