Pappers- och hygienpappersindustri

Anläggningar för rening av processluften från pappers- eller blöjmaskiner är ett av ITK Envifronts kärnområden. Vi har levererat filteranläggningar till tiotals så kallade Airlaid-anläggningar. Våra anläggningar står därför idag på tre olika kontinenter.