Spannmåls- och livsmedelshantering

Anläggning för stoftavskiljning där det som skiljs från spannmålet används vid uppvärmning.