Värmeverk och Avfallsförbränning

Värmeverk

Anläggning som reducerar stoftmängden i rökgaserna till ett minimum utan motsvarande förlust av effektivitet.

Avfallsförbränning

Effektiv lösning på rening av rökgaserna vid förbränning av djurkroppar och patologiskt avfall, där bl a dioxinutsläppet blir mindre än 5% av gränsvärdet.

Filtersystem som renar rökgaserna från förbränning av stallavfall.


Kontakta oss

ITK Envifront AB
Grusåsvägen 5
352 45 Växjö

 

Telefon:   +46470 - 722 100
Fax:   +46470 - 722 119
E-mail:   info@itk-envifront.se
© Copyright ITK Envifront 2012