Värmeverk och Avfallsförbränning

Värmeverk

Anläggning som reducerar stoftmängden i rökgaserna till ett minimum utan motsvarande förlust av effektivitet.

Avfallsförbränning

Effektiv lösning på rening av rökgaserna vid förbränning av djurkroppar och patologiskt avfall, där bl a dioxinutsläppet blir mindre än 5% av gränsvärdet.

Filtersystem som renar rökgaserna från förbränning av stallavfall.