Almi beviljar förstudiemedel till ITK Envifront

Almi Företagspartner har beviljat ITK Envifront förstudiemedel för att vi ska ta fram ett ny kompaktfilter anpassat för närvärmeanläggningar. Det nya MCP-direktivet som hanterar stoftutslätt från mindre och mellanstora kraftverk inom EU skapar nya behov och nya krav. Med den nya serien kommer vvi att möta de behov som uppkommer från både befintliga och nya anläggningar.

Fredrik Albertson, 2018-02-08


Kontakta oss

ITK Envifront AB
Blockvägen 8
352 45 Växjö

 

Telefon:   +46470 - 722 100
Fax:   +46470 - 722 119
E-mail:   info@itk-envifront.se
© Copyright ITK Envifront 2012