Björn Hollström ny medarbetare

Björn Hollström har stor erfarenhet av konstruktion av industriella produkter från Alstom, Fläkt Woods och Howden. Där har han varit konstruktör och projektledare. Dessa erfarenheter gör att Björn är en perfekt match mot ITK Envifronts behov när vi nu växer ytterligare. Så det är extra roligt att vi har kunnat knyta till oss Björn som en del av vårt team. Välkommen!

Fredrik Albertson, 2020-03-02