Boliden Bergsöe köper ITK Envifronts slangfilter PFSC för blyomsmältningsprocessen.

Nyligen tecknade Boliden Bergsöe kontrakt med ITK Envifront för leverans av en filteranläggning av typ PFSC med styr- o mät- och loggningsutrustning CPFE Control Manager samt fläkt. Genom installationen som ersätter ett befintligt filter utökas ventilationskapaciteten i blyomsmältningen. Filteranläggningen skall vara i drift efter semestern 2016. 

SJ, 2016-04-15