Boliden Bergsöe köper ITK Envifronts slangfilter PFSC för blyomsmältningsprocessen.

Nyligen tecknade Boliden Bergsöe kontrakt med ITK Envifront för leverans av en filteranläggning av typ PFSC med styr- o mät- och loggningsutrustning CPFE Control Manager samt fläkt. Genom installationen som ersätter ett befintligt filter utökas ventilationskapaciteten i blyomsmältningen. Filteranläggningen skall vara i drift efter semestern 2016. 

SJ, 2016-04-15


Kontakta oss

ITK Envifront AB
Blockvägen 8
352 45 Växjö

 

Telefon:   +46470 - 722 100
Fax:   +46470 - 722 119
E-mail:   info@itk-envifront.se
© Copyright ITK Envifront 2012