Enertech AB, Osby Parca Division tecknar teknikavtal

Enertech AB, Osby Parca Division och ITK Envifront AB har tecknat ett avtal om tekniksamarbete, där ITK Envifront kommer leverera tekniska lösningar inom rökgasrening. Osby Parca använder tekniken till modulfiltret Osby Parca PFM. Tillsammans kommer företagen att leverera robusta, tillförlitliga och energieffektiva lösningar för att möta de nya utsläppsdirektiven (MCP-direktivet) som Sveriges riksdag antog i december 2018. Osby Parca PFM är en filterserie med mycket hög prestanda som kombinerar ITK Envifronts teknik i framkant med integrerade föravskiljare och den världsledande filterstyrningen CPFE. Filterserien är specialanpassad för att hantera varma rökgaser från värmepannor på ett kostnadseffektivt sätt med korta ledtider och mycket hög driftsäkerhet.

 

Enertech AB, Osby Parca Division har sedan 1935 konstruerat, byggt och levererat värmepannor. Osby Parca är ett av Sveriges ledande tillverkare av pannor för proffs, som erbjuder en komplett serie av pannor, från 18 kW till 13 MW, för generering av värme och ånga med olja, gas, el eller fastbränsle.

Under de senaste tio åren har vår konstruktionsavdelnings huvudsakliga uppgift varit att öka verkningsgraden samt att installationernas utsläpp blir så låga som möjligt. Med nya krav blir det nya lösningar, men ändå beprövade, vilket är Osby Parca’s signum. Vi står alltid för hög kvalitet och det bästa till kundens fördel!

Det finns en stark tradition och mycket erfarenhet i företaget – detta möjliggör för oss att tillverka robusta pannor av högsta kvalitet. Osby Parca arbetar konstant med effektiviseringar för att kunna erbjuda korta ledtider, hög leveranssäkerhet till kund för den bästa tekniska lösningen.

 

ITK Envifront, bildat 1955, är ett företag som startats i myllan kring Svenska Fläktfabriken. Sedan dess har företaget arbetat med rening av gaser i många olika processer. Bolagets expertkunskap inom torr och våt filtreringsteknik har använts för att skapa många robusta och högpresterande produkter med stor globalt installerad bas.

ITK har också utvecklat en filterstyrning som är ett tekniskt genombrott på världsmarknaden. Med hjälp av filterstyrningen förlänger användaren livslängden på sitt filtermaterial 2–3 gånger samtidigt som energiförbrukningen för rensning av filtret minskas med 50–90% jämfört med konventionell filterstyrning.

Fredrik Albertson, 2019-06-12