Igångkörning - Hovshaga Krematorium

 Styrsystem Hovshaga krematorium i Växjö

Måndagen den 27 februari påbörjades installation av vårt nyutvecklade styrsystem för ugnsstyrning och filterstyrning.

Vi har installerat ny PLC från Siemens, ny industrianpassad dator med skärm vid ugnen, ny kontors pc samt en Ipad som personalen kan bära med sig för att kontrollera funktionen.

Installationen har gått enligt planerat och på torsdagen den 1 mars började vi med förbrännings tester. Efter två veckors drift har vi redan uppmätt lägre oljeförbrukning.

MD, 2012-03-15