Informationsmöte för krematorium i Dalarna

Den 14 november höll ITK Envifront sitt andra informationsmöte för krematorier. Den här gången var Falun krematorium som platsen för mötet, övriga deltagare var representer från Mora krematorium.

Informationsmöte för krematorium  - FalunITK Envifront informerade bland annat om det nya serviceupplägget som tagits fram och den nya serviceportalen.

Den internetbaserade serviceportalen utgör navet  i serviceupplägget  och där laddas alla servicerapporter upp, alla insatser och ev. felrapporteringar loggas på portalen. I portalens kalander kan alla inblandade parter se och lägga in planerade serviceinsatser. Genom portalen kommer kunden och ITK Envifront som är serviceansvarig för processen kunna få en alltid uppdaterad överblick över händelserna på anläggningen. Detta ihop med att kontrakterade lokala servicepartners kan användas för akutservice gör att tillgängligheten ökar.

ITK Envifront informerade även om sitt nya styrsystem som i februari 2012 skiftades för ugnen på Hovshaga krematorium i Växjö. Efter 14 månaders mätningar kan nu ITK Envifront presentera resultatet som visar på stora miljöbesparingar. Samma typ av styrning har även installeras i Köpenhamn på Söndermark krematorium.

Som sista punkt på mötet fick alla deltagare diskutera och ge synpunkter på hur dom ser på förslitning och livslängden på anläggningen.

Träffen avslutades med en rundvandring på Falun krematorium.

Mötesdeltagarna tyckte informationsmötet var intressant och har därför anmält sitt intresse för vidare information framgent.

ITK Envifronts kommer att fortsätta sin informationsturné till andra delar av landet.

Informationsmöte för krematorium  - Falun

 

Länk till det första informationsmötet

FK, 2013-12-03