Informationsmöte för krematorium i region syd Skåne

Informationsmöte för krematorium i region syd Skåne

Den 16 oktober 2013 höll ITK Envifront ett informationsmöte för krematorier. Deltog i detta första möte gjorde representanter från Limhamns (Malmö), Landskronas och Trelleborgs Krematorier.

Mötet hölls på Trelleborg Krematorium. ITK Envifront informerade om vad de har åstadkommit de senaste åren. I februari 2012 skiftades styrsystem för ugnen på Hovshaga krematorium i Växjö. Efter mätningar i 14 månader kan nu ITK Envifront presentera resultatet som visar på stora miljöbesparingar. Samma typ av styrning har även installeras i Köpenhamn på Söndermark krematorium.

För att öka kunskapen om hur förbränning fungerar hölls en kort teorisession. Mötet fortsatte med att alla deltagare fick diskutera och ge synpunkter på hur dom ser på förslitning och livslängden på anläggningen.

Träffen avslutades med en rundvandring på Trelleborgs krematorium.

Mötesdeltagarna tyckte informationsmötet var intressant och har därför anmält sitt intresse för vidare information framgent.

ITK Envifronts kommer att fortsätta sin informationsturné till andra delar av landet.

 Informationsmöte för krematorium i region syd Skåne
En nöjd Per Svensson, Trelleborg Krematorium informerade att rökgas-
reningen från ITK Envifront, med filter och kylare, fungerat klanderfritt 
sedan starten 2004 och att rökgaskylaren har klarat närmare 7000 
kremeringar utan vare sig sotning eller reparation.

FK, 2013-11-01