ITK Envifront antagna till EU Gateway till Sydkorea

Som ett av totalt 39 europeiska företag har ITK Envifront blivit utvalda till att delta i EU Gateway to Sydkorea. Urvalskriterierna bygger på att man har produkter i teknisk framkant, har förståelse för den lokala marknaden i Sydkorea och är redo att starta sin internationaliseringsprocess. Som sökande företag genomgår man en strikt och detaljerad ansökningsprocess. Urvalet sker av en kommitté av europeiska och koreanska experter.

 

EU Gateway är en EU-finansierad organisation med syfte att öka exporten från EU-länder till Sydosasien. ITK Envifront har blivit antagna inom programmet Environment & water technologies.

Fredrik Albertson, 2018-08-13