ITK Envifront får service- och analysuppdrag av Fitesa, Tianjin, Kina

Fitesa, som tillverkar airlaidpapper, har gett ITK Envifront uppdrag att utföra service på deras kassettfilter PFMG-22. Den intelligenta styrutrustningen CPFE har installerats i analyssyfte, där ITK Envifront på distans kan utföra en fullständig filteranalys och ge rekommendationer till åtgärder för förbättrad drift.

PFMG-22 är speciellt utvecklat för airlaidindustrin och uppfyller alla gällande normer. Det klarar av att hantera alla lätta cellulosafibrer och ger mycket låga emissioner (<0,5 mg/nM3). Sammantaget ger filtret en låg energiförbrukning, enkelt underhåll, lång livslängd på filtermedia. Det kan förses med explosionsavlastare om sådan risk föreligger.

Fredrik Albertson, 2017-04-18