ITK Envifront håller Miniutbildning i filterteknik för Boliden, SSAB och LKAB

För Boliden Rönnskär AB hölls den 23 Februari en utbildning och demonstration av filtreringsteknik för 14 deltagare. Bolidens medarbetare kunde i och med utbildning identifiera flera potentiella besparings och förbättringsmöjligheter i anläggningen, varav en redan är under utredning.

För SSAB hölls den 24 Februari en utbildning och demonstration av filtreringsteknik för 12 deltagare allt från ansvariga för inköp, anläggningar till underhåll. Utbildningen var mycket uppskattad och som en deltagare uttryckte ”Mycket informativ den gav förklaringen till varför vissa typer av problem i filteranläggningarna uppstått”

För LKAB hölls samma utbildning den 25 Februari för 5 medarbetare. LKAB:s medarbetare kunde med hjälp av utbildningen identifiera besparingsmöjligheter och förbättringar som kan bli framtida projekt.

PS, 2016-02-29