ITK Envifront presenterar ett demonstrationsfilter

Filtret är framtaget för att demonstrera olika styrprinciper för filterrensning. Med filtret kan också olika gasföringsprinciper demonstreras likaså vikten att anpassa strömningen i filtret för att minska slitage och öka sedimentationen av stoft. ITK Envifront kommer att erbjuda kunder en utbildning i filtreringsteknik där filtret kommer väl till pass i demonstrationssyfte.

SJ, 2016-02-18


Kontakta oss

ITK Envifront AB
Blockvägen 8
352 45 Växjö

 

Telefon:   +46470 - 722 100
Fax:   +46470 - 722 119
E-mail:   info@itk-envifront.se
© Copyright ITK Envifront 2012