ITK Envifront presenterar ett demonstrationsfilter

Filtret är framtaget för att demonstrera olika styrprinciper för filterrensning. Med filtret kan också olika gasföringsprinciper demonstreras likaså vikten att anpassa strömningen i filtret för att minska slitage och öka sedimentationen av stoft. ITK Envifront kommer att erbjuda kunder en utbildning i filtreringsteknik där filtret kommer väl till pass i demonstrationssyfte.

SJ, 2016-02-18