Jernforsen Energi System AB köper rökgasrening för Argents energys räkning

Argent energy i England uppför en ny fabrik för tillverkning av biodiesel i England för att tillverka bränsle av restprodukter från djurhållning och verkstäder som inte kan användas för andra ändamål. För att nå ställda krav på emissionsnivåer och leveranstid valdes ett PSFC-filter från ITK Envifront kombinerat med det intelligenta styrsystemet CPFE och dosering av sorbent. Tillsammans ger produkterna en låg energiförbrukning, mycket liten tryckluftsförbrukning, lång livslängd på filtermedia och mycket god kontroll på emissionerna.

PSFC-filter från ITK Envifront klarar mycket högt ställda emissionskrav och ger hög tillgänglighet. Det skräddarsys för respektive kunds unika situation och applikation. Filterkonstruktionen förebygger slitage på och igensättning av filterduken, vilket leder till en låg energiförbrukning och långa underhållsintervall.

CPFE styr med hjälp av äkta motståndsstyrning. Med hjälp av patenterade algoritmer och de inbyggda sensorerna kan CPFE räkna ut det faktiska filtermotståndet och styra rensningen på behovsbas istället för tidsintervall eller differentialtryck. Detta leder till färre renscykler men samtidigt en bättre filterfunktion, besparing av tryckluft, lägre slitage på filtermedia och lägre emissioner. CPFE ger vidare möjlighet för distanssupport och en förbättrad processförståelse för varje unik filterinstallation.

Fredrik Albertson, 2016-10-28