Konstruktionsuppdrag för uppgradering av DFC-filter till SMA Mineral, Luleå

I Maj 2015 erhöll ITK Envifront AB ett uppdrag för omkonstruktion av ett befintligt ITK DFCB filter till utökad kapacitet och anpassning till kundens kalkugn. Kapaciteten på kalkugnen skulle utökas med 50% till 120 000 m3/h och det begagnade ITK-filtret skulle ersätta ett filter från Processfilter. Uppgraderingen bestod i förbättrat renssystem med nya trycktankar samt en ombyggd gasföring som samverkar med tyngdkraft för bättre sedimentation. Det innebär att det begagnade DFCB-filtret fick motsvarande uppbyggnad och kapacitet som våra moderna PFSC-slangfilter.

SJ, 2015-06-01