Konsultuppdrag, i energibesparing och förbättrad avskiljning

Konsultuppdrag, i energibesparing och förbättrad avskiljning, till ett av världens största stålföretag i Asien

I december 2015 vann ITK Envifront ett stort konsultuppdrag för att utreda potentialen i energibesparing och förbättring av emissionsresultat för en masugnsventilation. Uppdraget är tänkt att utgöra grunden för en uppgradering av flera masugnsventilationer som kunden avser genomföra fram till år 2020. Det som fick kunden att välja ITK Envifront var förutom vår unika teknik för styrning av filteranläggningar vårt ingående kunnande i strömningsteknik för filteranläggningar. Uppdraget skall vara genomfört under första halvåret 2016.

SJ, 2016-01-01