LKAB Kiruna väljer filterlösning från ITK Envifront för sin nya stoftreningsanläggning vid kylaravla

LKAB byter ut befintlig stoftreningsanläggning vid kylaravlastning KK2. ITK Envifront har fått uppdraget att leverera och montera ett tryckluftsrensat spärrfilter PFSC kombinerat med en föravskiljare PDLA och utsugsfläkt. Projektet levereras från Växjö till Kiruna och monteras på plats.

PSFC-filter från ITK Envifront klarar mycket högt ställda emissionskrav och ger hög tillgänglighet. Det skräddarsys för respektive kunds unika situation och applikation. Filterkonstruktionen förebygger slitage på och igensättning av filterduken, vilket leder till en låg energiförbrukning och långa underhållsintervall.

Föravskiljaren PDLA är av lamelltyp, vilket ger många fördelar. I jämförelse med cykloner har PDLA en god avskiljningsgraden, ett litet inbyggnadsmått, lågt tryckfall och kan hantera många olika former och dimensioner av stoftpartiklar.

Fredrik Albertson, 2017-03-06