Ny order signerad!

ITK Envifront AB är med och bygger Volvos nya gjuteri i Skövde

Volvo bygger nytt gjuteri i Skövde, med en total investering om cirka 1,6 miljarder. Den 11 000 m2 stora nya byggnaden kommer att ligga på Volvos befintliga område, byggas samman med och verksamhetsmässigt ersätta det gamla gjuteriet. ITK Envifront har fått förmånen att projektera och leverera komplett processventilation till hela projektet. Leveransen omfattar bland annat sugpunkter och kanalisering, slangfilter, värmeväxlare, fläktar och två skorstenar, varav den ena är 100 meter hög och ett naturligt blickfång när man kör in i Skövde.

Vi är mycket glada över möjligheten att vara partner till Skeppsviken, som är totalentreprenör för uppförande av byggnad inklusive ventilation. Projektet förväntas pågå fram till 2022, då intrimning ska vara klar.

ITK Envifront har levererat många slangfilterlösningar i olika omgångar till Volvos gjuteri i Skövde sedan slutet av 1960-talet. Detta projekt, värt knappt 60 mSEK, består av sex kompletta slangfiltersystem inklusive installation och igångkörning.

Volvo investerar i det nya gjuteriet delvis för att framtidssäkra produktionen och skapa större flexibilitet men också för att minska miljöavtrycket med reducerad användning av icke förnybara material. Skeppsviken, som är ITK Envifronts kontraktspartner, är en långsiktig samarbetspartner till Volvo i Skövde och ITK Envifront bidrar till Skeppsviken med sin erfarenhet av att leverera filterlösningar till gjuteribranschen.

ITK Envifront tackar för förtroendet att få leverera en bra och modern lösning som ger förbättrad miljö.

Freddie Edqvist, ITK Envifront och Magnus Johansson, Skeppsviken vid kontraktsskrivning

Modell över det nya gjuteriet

Fredrik Albertson, 2020-05-25