Nytt serviceavtal


Söndermark Krematorium i Köpenhamn

I oktober 2013 tecknade Frederiksbergs kommune för Söndermark krematorium ett komplett serviceavtal med ITK Envifront på hela deras anläggning, dvs. ugn, kylare, filter, kompressor, gasanalys, reservkraftsutrustning, fläktar, sotning och miljömätningar.

Navet utgörs av ITK Envifronts internetbaserade serviceportal där alla servicerapporter laddas upp. Alla insatser och ev. felrapporteringar loggas på portalen. I portalens kalander kan alla inblandade parter se och lägga in planerade serviceinsatser.

Genom portalen kommer ITK Envifront som serviceansvarig för processen kunna få en alltid uppdaterad överblick över händelserna på anläggningen. Detta ihop med att kontrakterade lokala servicepartners kan användas för akutservice gör att tillgängligheten ökar.

FK, 2013-10-01