Order från ENA Energi AB

ITK Envifront AB har tecknat avtal om att leverera en komplett slangfilteranläggning med dosering till ENA Energi AB i Enköping. Kontraktet innefattar design, tillverkning, montage och igångsättning av två parallella filterlinjer som ska ersätta ett befintligt äldre elfilter. Installationen kommer att ske under sommaren 2020. Total ordersumma uppgår till mer än 22 mSEK.

Det biobränsleeldade kraftvärmeverket i Enköping, där uppgraderingen ska ske, levererar 55 MW fjärrvärme och 24 MW el till samhället. ENA Energi AB gör investeringen för att förbättra den lokala miljön och minska utsläpp av såväl stoft som andra farliga ämnen.

ITK Envifront tackar för förtroendet att få leverera en bra och modern lösning som ger förbättrad miljö.

Fredrik Albertson, 2020-03-31