Polinvest i Halmstad köper ITK Envifronts intelligenta styrsystem CPFE för sin filterstyrning för va

Varmförzinkningen i Halmstad har köpt ITK Envifronts intelligenta styrsystem för filtret på den stora zinkgrytan.

CPFE styr med hjälp av äkta motståndsstyrning. Med hjälp av patenterade algoritmer och de inbyggda sensorerna kan CPFE räkna ut det faktiska filtermotståndet och styra rensningen på behovsbas istället för tidsintervall eller differentialtryck. Detta leder till färre renscykler men samtidigt en bättre filterfunktion, besparing av tryckluft, lägre slitage på filtermedia och lägre emissioner. CPFE ger vidare möjlighet för distanssupport och en förbättrad processförståelse för varje unik filterinstallation.

Fredrik Albertson, 2016-05-25