SMA Mineral köper nya styrsystemet CPFE Control Manager

SMA Mineral köper nya styrsystemet CPFE Control Manager för styrning av filterrensningen till sin nya ombyggda kalkugn med filter.

SMA Mineral valde vårt nya styrsystem för att få bättre kontroll på styrningen av filterrensningen. Genom motståndsstyrningen med dess nya patenterade algoritmer beräknar man att kunna spara både tryckluft och fläktenergi då medeltryckfallet över filtret kommer att minska jämför med traditionell tryckluftstyrd rensning.

2015-10-01