Söndermark krematorium

ITK Filter - Söndermark krematorium 
ITK Envifront har i Juli 2011 levererat en komplett rökgasrenings-anläggning och moderniserat ugnens styrsystem genom utbyte till Siemens senaste PLC-system. Anläggningen är försedd med både UPS och diselgenerator för högsta säkerhet.

SJ, 2012-02-20