SSAB valde ITK Envifronts intelligenta styrsystem CPFE för sin stränggjutning

SSAB har uppgraderat befintligt ITK-filter med ITK Envifronts intelligenta styrsystem CPFE. Med styrsystemet kontrolleras filterstatus och rensning med hjälp av patenterade algoritmer. Med CPFE får SSAB både en minskad tryckluftsförbrukning såväl som lägre slitage på filterslangar och därmed längre livslängd på filtermedia.

CPFE styr med hjälp av äkta motståndsstyrning. Med hjälp av patenterade algoritmer och de inbyggda sensorerna kan CPFE räkna ut det faktiska filtermotståndet och styra rensningen på behovsbas istället för tidsintervall eller differentialtryck. Detta leder till färre renscykler men samtidigt en bättre filterfunktion, besparing av tryckluft, lägre slitage på filtermedia och lägre emissioner. CPFE ger vidare möjlighet för distanssupport och en förbättrad processförståelse för varje unik filterinstallation.

Fredrik Albertson, 2016-12-13