Uppföljning - Hovshaga krematorium

Intervju med krematoriepersonalen efter sju månaders drift.

ITK Envifront - Hovshaga krematorium

- Ombyggnaden av vårt styrsystem har gått smidigt, tidplanen hölls och våra synpunkter togs med vid planeringen säger Jan Henningsson krematorieföreståndare vid Hovshaga krematorium i Växjö.
- Det bästa med ombyggnaden är att nu ser vi hela processen på en skärmbild, vilket ger en bra överblick. Behöver vi ändra något värde är det väldigt enkelt att göra i det nya systemet.
Intervjuen blir avbruten av att oljebilschauffören ringer och vill att Jan kommer och öppnar.
- Man har nästan glömt bort var nyckeln till oljepåfyllningen ligger eftersom de kommer så sällan nu sa Jan med glimten i ögat.
- Vi har minskat oljeförbrukningen från ett snitt på 27 liter/kremering år 2011 till 17 liter/kremering de första 7 månaderna efter ombyggnaden. Det bästa är att överblicken över processen gör att det känns säkrare mot det tidigare systemet, då körde man lite på känn, nu har man full koll avslutar Jan och rusar iväg för att öppna åt oljebilen.

Jannice Svensson jobbade med det tidigare systemet i fyra månader. 
- Det kändes att det var ett gammalt system som var svårt att lära sig. Fördelen med det nya styrsystemet är att det är lätt att lära sig och att man ser allt på en skärm.

MD, 2012-10-25