Uppgradering av fläkt för Trelleborgs Krematorium

För att öka prestanda vid Trelleborgs Krematorium har de valt att uppgradera fläkten. Den av ITK Envifront installerade styrningen visade på en tydlig flaskhals i processen och en enkel uppgradering ger den önskade funktionen.

ITK Envifronts egenutvecklade styrsystem för krematorier är mycket användarvänligt. Det styr förbränningen i faser och sekvenser och sänker därmed bränsleförbrukningen. Systemet öppnar för fjärrsupport då det finns möjlighet att koppla in sig på distans för att läsa av driftsdata och göra nödvändiga korrigeringar i inställningarna.

Fredrik Albertson, 2017-06-27


Kontakta oss

ITK Envifront AB
Blockvägen 8
352 45 Växjö

 

Telefon:   +46470 - 722 100
Fax:   +46470 - 722 119
E-mail:   info@itk-envifront.se
© Copyright ITK Envifront 2012