Utbildning i stoftavskiljningsteknik för Nordifa

Den I juni 2015 samlade Nordifa hela sin säljkår och ledningsgrupp för en heldagsutbildning i stoftavskiljningsteknik på hotell Skansen i Båstad. Staffan Jansson och Anders Wiktorsson från ITK Envifront informerade om allt från olika avskiljarteknikers egenskaper till filtreringsteori för slangfilter samt olika filtertypers principiella uppbyggnad. Kursen var mycket uppskattad av deltagarna och Nordifas VD Robert Bornefalk var mycket nöjd med kursens innehåll.

SJ, 2015-07-01