Valmet valde PFMG-10 filter från ITK Envifront för stoftutsug vid svarv

För att hantera stoftutsug vid svarv valde Valmet ITK Envifront som leverantör av filter. Valmet har köpt ett kassettfilter av typen PFMG-10 som ger en mycket hög prestanda och ett lågt tryckfall. Till filtret har ITK Envifront levererat det intelligenta styrsystemet CPFE och en cyklon. Med CPFE får Valmet full kontroll över filtrets status och tillgång till den patenterade styrningen som sparar tryckluft, minskar slitaget på filtermedia samt ger bättre emissionsvärden.

Kassettfilter PFMG-10 från ITK Envifront klarar mycket högt ställda emissionskrav och ger hög tillgänglighet. Filterkonstruktionen förebygger slitage på och igensättning av filterduken, vilket leder till en låg energiförbrukning och långa underhållsintervall.

CPFE styr med hjälp av äkta motståndsstyrning. Med hjälp av patenterade algoritmer och de inbyggda sensorerna kan CPFE räkna ut det faktiska filtermotståndet och styra rensningen på behovsbas istället för tidsintervall eller differentialtryck. Detta leder till färre renscykler men samtidigt en bättre filterfunktion, besparing av tryckluft, lägre slitage på filtermedia och lägre emissioner. CPFE ger vidare möjlighet för distanssupport och en förbättrad processförståelse för varje unik filterinstallation.

Fredrik Albertson, 2016-09-23