Visning av Södermark Krematorium i Köpenhamn och informationsmöte för krematorium.

Den 26 januari 2016 öppnade Frederiksbergs kommune och Söndermark Krematorium upp sina portar för visning av deras anläggning i Köpenhamn. Arrangör var ITK Envifront och de besökande var representanter från krematorierna i Karlskoga, Nacka, Trelleborg samt konsulten Anders Åkesson.

Nedan presteras delar av agendan som vi hade under dagen.

Genomgång av installationer och uppgraderingar som ITK Envifront har genomfört på Söndermark

 • Söndermark KrematoriumReningsanläggning Filter TAS, Värmeåtervinning, Reservkraft
 • Ombyggnad av styrsystem
 • Serviceavtal, Serviceportalen
 • Förbättringsarbeten
 • Säkerhet vid insättning
 • Minskad bränsleförbrukning, energibesparing och Co2
 • Resultatet - Ökad tillgänglighet på anläggningen

Diskussioner - Utsläppskrav

 • Förbränningsteknik
 • Vilka krav ställer länsstyrelserna?
 • Hur säkerställs att utsläppskraven kan hållas?
  • Mätning varje år eller vart 3:e år

Rundvandring på krematoriet

 • Styrsystem med fjärrstart och övervakning via I-Pad
 • Ökad säkerhet vid insättning med UPS backup på införingsanordning och 3 givar system
 • Filter
 • Askberedare
 • Avfallshanteringen
 • Frekvensstyrning av luftfläktar
 • UPS, Generator

Diskussioner fortsätter

 • Uppgradering av äldre anläggningar
 • Beräknad livslängd
 • Vad finns att göra med äldre ugnar?
 • Service

 

ITK Envifront vill tack Söndermark Krematorium för deras gästvänlighet samt alla besökare för visat intresse!

 

FK, 2016-02-01