LKAB Kiruna

Typ av process: Transport och krossning av järnmalm
Processflöde:  74 420 nm3/h
Processtemperatur: 10 - 50 °C 
Flöde, slangfilter: 80 000 nm3/h 
Kanalhastighet: 22,2 m/s 
Inkommande stofthalt 6 nm3 
Utkommande stofthalt (max) 5 mg/nm3 

 

Ladda hem referansdatablad ->

906272

LKAB Malmberget

Typ av process: Damm från en sinterverket
Processflöde:  52 500 nm3/h
Processtemperatur: 50 - 100 °C 
Flöde, slangfilter: 52 500 nm3/h 
Kanalhastighet: 22,2 m/s 
Inkommande stofthalt 10-20 nm3 

 

Ladda hem referansdatablad ->