Centrifugalskrubber KACS

Centrifugalskrubber KACS, är en motströms kontaktapparat för värmeöverföring och/eller massöverföring mellan ett medium i gasform och en suspension av vätskedroppar eller sorbentpartiklar i det gasformiga mediet.

KACS kan också användas för att avskilja stoftpartiklar eller vätskedroppar från ett medium i gasform.

KACS är en helt ny princip och skyddad genom patent.

Inom industrin finns många processer där man använder skrubbrar, dyskammare eller reaktorer av olika slag för värmeöverföring eller massöverföring mellan ett gasformigt medium och vätskedroppar suspenderade i det gasformiga mediet.

I följande processer kan centrifugalskrubbern vara ett mycket intressant och kompakt alternativ:

  • Termiska processer såsom kondensor, värmeväxlare, spraytork, granulattork eller kylare.
  • Kemiska processer såsom reaktor för gasrening i torr eller våt process, gas-gas, gas-vätska, gas-sorbent.
  • Stoftavskiljning såsom skrubber eller våtavskiljare.

Apparaten finns för flödesområden mellan 0,5 -10 m3/s, och kan parallellkopplas för större flöden.

Fördelar

  • Optimal kontaktzon genom motströmsprincip via förkammare och tangential gasinströmning och utnyttjande av centrifugalkraften.
  • Optimal partikelrening via en radiell dysplacering med effektiv fördelning av vattendropparna.
  • Hög tillgänglighet genom det självrenande stora vattenflödet.
  • Kompakt installation, som minimerar uppställnings-volymen.
  • Ger god ekonomi – genom låga investerings- och underhållskostnader.
  • Valfria materialval, vitala delar är uppbyggda företrädesvis i plast och/eller syrafast stål.
  • Inga rörliga delar
Centrifugalskrubber KACS

Bilagor

Du måste logga in för att ladda ner bilagor.