TAS Filter, föravskiljare, reaktor

ITK Envifront TAS-process är framtagen för rening av rökgaser genom s.k. torr adsorption och är speciellt lämpad för krematorier, små avfallsförbrännings- eller riskavfalls- förbränningsanläggningar.

Systemet är dimensionerat för anläggningar i storleken 100-2000 kg/h med en medium till hög årlig användning.

Fördelar

  • Avskiljningsgrader på 95 % eller bättre för kvicksilver och dioxiner.
  • Avskiljningsgrader på 90 % eller bättre för HCI.
  • Stoftavskiljning < 10 mg/m³N.
  • Torr-restprodukt.
  • Låga underhållskostnader.
  • Liten mängd restprodukt.
  • Litet utrymmesbehov
  • Helautomatisk funktion (2,2 x 3,6 x 3,5 m = B x L x H)

Anläggningsbeskrivning
Envifront TAS är en renodlad gasreningsteknik där alla aspekter för effektiv rening och ekonomisk drift har tillgodosetts. Beroende på typ av sorbent, process och slutlig temperatur i reaktorn är avskiljningsgrader på 95 % och däröver möjliga. En TAS-anläggning är principiellt uppbyggd av tre huvuddelar: Reaktor, Textilfilter och Doseringssystem.

Varianter
Våra TAS-system finns i olika utföranden:

  • med föravskiljare.
  • med föravskiljare, men utan bypassystem.

Det finns fler varianter på hur vi kan lösa rökgasreningen åt dig. Vi väljer förstås ut den typ av systemlösning som passar din anläggning och dina behov bäst. Kontakta oss för mer information!

Principdiagram - TAS

TAS Filter, föravskiljare, reaktor

Bilagor

Du måste logga in för att ladda ner bilagor.