Textil- och bäddfilter PFMH-TFAC

Användningsområde
Filter PFMH-TFAC är speciellt framtaget för att rena rökgaser från kremationsprocesser. Det är uppbyggt för att kunna få plats i lokaler med låg takhöjd och i små utrymmen. Textilfiltret PFMH:s uppgift är att rena rökgasen från stoftpartiklar och bäddfiltret TFAC som är uppbyggt med aktivt kol renar rökgasen från dioxiner och kvicksilver.

Uppgift
Det aktiva kolfiltrets uppgift är att rena rökgasen från kvicksilver och dioxiner. TFAC-filtret är placerat i rökgången efter partikelreningen i textilfilter PFMH.

Uppbyggnad textilfilter PFMH

 • Föravskiljare
 • Filterkammare
 • Renssystem
 • Filterkassetter
 • Stoftficka med skruv
 • Avstängningsspjäll TSAB (tillbehör)
 • Bypasspjäll TSFA-03 (tillbehör)
 • Styrsystem CPFA (tillbehör)

Uppbyggnad bäddfilter TFAC
Filtret består av följande huvuddelar: En filterkammare som byggs ihop med textilfiltret. Två steg av kassetter fyllda med aktivt kol, där steg ett sköter Hg- o dioxinrening och steg två utgör en extra säkerhet för avskiljningen

 • varje steg består av cylindriska behållare där
 • rökgasen renas vid passage från utsidan till insidan av cylindern
 • Kassetterna är fyllda med ett specialanpassat granulerat aktivt kol
 • Kassettplåtar där kolkassetterna fixeras
 • Är avsett att bytas ca 2 ggr per år0
Principdiagram - Textil- och bäddfilter PFMH-TFAC
Textil- och bäddfilter PFMH-TFAC

Bilagor

Du måste logga in för att ladda ner bilagor.