Control Manager - CPFE

 

hjälper dig att få kontroll på filteranläggningarna.

Lösningen heter motståndsmätning dvs. mätning av både flöde och tryckfall.
Genom att mäta motståndet i olika delar processventilationssystem,t.ex. filteranläggningar, kan du hålla koll på filterslangar och kanalsystem. För snart 20 år sedan introducerade vår styrutrustning för slangfilter CPFA med metoden att mäta filtermotstånd. Motståndet är, förenklat uttryckt tryckfall genom flöde och metoden har hjälpt våra kunder spara många filterslangbyten och mycket energi med andra ord hjälpt dem att spara kostnader.

 Systemet:

 • Är prisvärt – payofftid ofta under 2 år
 • Är enkelt och snabb installation med M12 kontakter och färdiga kablage
 • Är funktionssäkert
 • Kompletterar befintliga PLC-system
 • Är el- och störningssäkert – Klarar EMC-tester enligt alla el- och EU-direktiv
 • Klarar industrimiljöer, är IP67 – kapslad

Programvaran som succesivt utökas för olika applikationer är lätt att konfigurera och anpassa för aktuellt behov. Genom tillbehören finns möjligheter att mäta och registrera det mesta t.ex.

 • Tryckfall över olika avsnitt i en anläggning'
 • Igensättning i kanalsystem
 • Delflöden i kanalsystem
 • Filtermotstånd
 • Hur olika produkter påverkar filtreringsprocessen
 • Emission Brott på filtermedia
 • Jämföra prestanda på nuvarande filtermedia med föregående
 • Bedömd kvarvarande livslängd på filtermedia
 • Tryckluftsförbrukning
 • Uppskattad effektförbrukning
 • Larm vid avvikelser

 Genom att t.ex. styra filterrensningen med filtermotståndet och övervaka igensättning i kanalsystemet erhålls:

 • Minskat slitage av filtermedia
 • Minskad energiförbrukning
 • Minskad emission

detta erhålls genom följande fördelar:

 • Ökad slanglivslängd tack vare:
  • Lägre tryckfall
  • Lägre rensfrekvens
 • Minskad energiförbrukning tack vare:
  • Lägre tryckfall över filtret minskar fläkteffekt
  • Lägre rensningsfrekvens minskar tryckluftbehov
  • Kontroll av igensättningar i kanalsystem
 • Minskat underhåll som erhålls genom:
  • Mindre slitage på mekaniska komponenter då detta t. ex. ger ökad livslängd på pulsventiler genom lägre rensfrekvens
 • Minskad stoftemission som uppnås genom:
  • Lägre rensfrekvens
  • Bättre kondition på filtermedia

Control Manager - CPFE

Bilagor

Du måste logga in för att ladda ner bilagor.

Kontakta oss

ITK Envifront AB
Grusåsvägen 5
352 45 Växjö

 

Telefon:   +46470 - 722 100
Fax:   +46470 - 722 119
E-mail:   info@itk-envifront.se
© Copyright ITK Envifront 2012