Styrsystem för krematorier

Styrsystem med optimerad förbränning som sparar bränsle och därmed ger bättre ekonomi. Styrutrustningen bygger på Siemens PLC tillsammans med ett gränssnitt i en operatörs-PC. Vi kan även erbjuda fjärrövervakning via internet och/eller via WiFi och surfplatta, t.ex. iPad.

Fördelar

  • Få översikt på hela anläggningen
  • Lätt att lära sig
  • Användarvänligt
  • Sänker förbrukningen = kort pay-off tid
  • Förbränningen styrs i faser och sekvenser = stor flexibilitet
  • Kort ombyggnadstid (mindre än en vecka)
  • Öppen källkod
  • Snabb och effektiv support via VPN